Báo giá

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG GÕ TÊN DỊCH VỤ VÀO Ô TÌM KIẾM ĐỂ TÌM

ví dụ : sản phẩm, quảng cáo, thời trang…

TÊN GÓI/DỊCH VỤMÔ TẢGIÁĐẶT HÀNG
Chụp ảnh thời trang trong studio nền trắngTTS001+ 1- 5 sản phẩm
Nội dung
+ Chụp ảnh Lookbook
+ Chụp ảnh thời trang có setup
+ Chụp ảnh bộ sưu tập
+ Thời gian: 3 tiếng
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
+ 1 người mẫu chụp ảnh thời trang chuyên nghiệp
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 2 ảnh/ sản phẩm thời trang theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)160.000đ/sp
Chụp ảnh thời trang trong studio nền trắngTTS002+ 6 - 10 sản phẩm
Nội dung
+ Chụp ảnh Lookbook
+ Chụp ảnh thời trang có setup
+ Chụp ảnh bộ sưu tập
+ Thời gian: 3 tiếng
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
+ 1 người mẫu chụp ảnh thời trang chuyên nghiệp
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 2 ảnh/ sản phẩm thời trang theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)135.000đ/sp
Chụp ảnh thời trang trong studio nền trắngTTS003+ 11-19 sản phẩm
Nội dung
+ Chụp ảnh Lookbook
+ Chụp ảnh thời trang có setup
+ Chụp ảnh bộ sưu tập
+ Thời gian: 3 tiếng
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
+ 1 người mẫu chụp ảnh thời trang chuyên nghiệp
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 2 ảnh/ sản phẩm thời trang theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)80.000đ/sp
Chụp ảnh thời trang trong studio nền trắngTTS004+ 20-39 sản phẩm
Nội dung
+ Chụp ảnh Lookbook
+ Chụp ảnh thời trang có setup
+ Chụp ảnh bộ sưu tập
+ Thời gian: 3 tiếng
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
+ 1 người mẫu chụp ảnh thời trang chuyên nghiệp
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 2 ảnh/ sản phẩm thời trang theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)70.000đ/sp
Chụp ảnh thời trang trong studio nền trắngTTS005+ 40 sản phẩm trở đi
Nội dung
+ Chụp ảnh Lookbook
+ Chụp ảnh thời trang có setup
+ Chụp ảnh bộ sưu tập
+ Concept được lựa chọn,sáng tạo theo yêu cầu
+ Thời gian: 3 tiếng
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
+ 1 người mẫu chụp ảnh thời trang chuyên nghiệp
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 2 ảnh/ sản phẩm thời trang theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)60.000đ/sp
Chụp ảnh thời trang trong studio theo conceptTTC001+ 1- 5 sản phẩm
Nội dung
+ Chụp ảnh Lookbook
+ Chụp ảnh thời trang có setup
+ Chụp ảnh bộ sưu tập
+ Concept được lựa chọn,sáng tạo theo yêu cầu
+ Thời gian: 3 tiếng
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
+ 1 người mẫu chụp ảnh thời trang chuyên nghiệp
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 2 ảnh/ sản phẩm thời trang theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp


300.000đ/sp
Chụp ảnh thời trang trong studio theo conceptTTC002+ 6 - 10 sản phẩm
Nội dung
+ Chụp ảnh Lookbook
+ Chụp ảnh thời trang có setup
+ Chụp ảnh bộ sưu tập
+ Concept được lựa chọn,sáng tạo theo yêu cầu
+ Thời gian: 3 tiếng
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
+ 1 người mẫu chụp ảnh thời trang chuyên nghiệp
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 2 ảnh/ sản phẩm thời trang theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)

225.000đ/sp
Chụp ảnh thời trang trong studio theo conceptTTC003+ 11-19 sản phẩm
Nội dung
+ Chụp ảnh Lookbook
+ Chụp ảnh thời trang có setup
+ Chụp ảnh bộ sưu tập
+ Concept được lựa chọn,sáng tạo theo yêu cầu
+ Thời gian: 3 tiếng
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
+ 1 người mẫu chụp ảnh thời trang chuyên nghiệp
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 2 ảnh/ sản phẩm thời trang theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)100.000đ/sp
Chụp ảnh thời trang trong studio theo conceptTTC004+ 20-39 sản phẩm
Nội dung
+ Chụp ảnh Lookbook
+ Chụp ảnh thời trang có setup
+ Chụp ảnh bộ sưu tập
+ Concept được lựa chọn,sáng tạo theo yêu cầu
+ Thời gian: 3 tiếng
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
+ 1 người mẫu chụp ảnh thời trang chuyên nghiệp
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 2 ảnh/ sản phẩm thời trang theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)90.000đ/sp
Chụp ảnh thời trang trong studio theo conceptTTC005+ 40 sản phẩm trở đi
Nội dung
+ Chụp ảnh Lookbook
+ Chụp ảnh thời trang có setup
+ Chụp ảnh bộ sưu tập
+ Concept được lựa chọn,sáng tạo theo yêu cầu
+ Thời gian: 3 tiếng
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
+ 1 người mẫu chụp ảnh thời trang chuyên nghiệp
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 2 ảnh/ sản phẩm thời trang theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)80.000đ/sp
Chụp ảnh Profile doanh nghiệp 1hDN001Nội dung
+ Chụp ảnh nhân sư công ty và văn phòng làm việc
+ Concept được lựa chọn,sáng tạo theo yêu cầu
+ Thời gian: 1 tiếng + hoạt cảnh tại bối cảnh công ty, không gian công ty
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)2.000.000đ
Chụp ảnh Profile doanh nghiệp 2hDN002Nội dung
+ Chụp ảnh nhân sư công ty và văn phòng làm việc
+ Concept được lựa chọn,sáng tạo theo yêu cầu
+ Thời gian: 2 tiếng + hoạt cảnh tại bối cảnh công ty, không gian công ty
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)3.000.000đ
Chụp ảnh Profile doanh nghiệp 3hDN003Nội dung
+ Chụp ảnh nhân sư công ty và văn phòng làm việc
+ Concept được lựa chọn,sáng tạo theo yêu cầu
+ Thời gian: 3 tiếng + hoạt cảnh tại bối cảnh công ty, không gian công ty
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)4.000.000đ
Chụp ảnh Profile doanh nghiệp 6hDN006Nội dung
+ Chụp ảnh nhân sư công ty và văn phòng làm việc
+ Concept được lựa chọn,sáng tạo theo yêu cầu
+ Thời gian: 6 tiếng + hoạt cảnh tại bối cảnh công ty, không gian công ty
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)6.000.000đ
Chụp ảnh Profile doanh nghiệp 8hDN008Nội dung
+ Chụp ảnh nhân sư công ty và văn phòng làm việc
+ Concept được lựa chọn,sáng tạo theo yêu cầu
+ Thời gian: 8 tiếng + hoạt cảnh tại bối cảnh công ty, không gian công ty
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)7.500.000đ
Chụp ảnh sự kiện lớn 1hSKL001Nội dung
+ Chụp ảnh tổng kết cuối năm công ty
+ Chụp ảnh khai trương
+ Chụp ảnh lễ ra mắt sản phẩm
+ Chụp ảnh hội nghị, hội thảo
+ Chụp ảnh buổi họp báo
+ Thời gian: 1 tiếng + hoạt cảnh tại bối cảnh công ty, không gian công ty
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)1.200.000đ
Chụp ảnh sự kiện lớn 2hSKL002Nội dung
+ Chụp ảnh tổng kết cuối năm công ty
+ Chụp ảnh khai trương
+ Chụp ảnh lễ ra mắt sản phẩm
+ Chụp ảnh hội nghị, hội thảo
+ Chụp ảnh buổi họp báo
+ Thời gian: 2 tiếng + hoạt cảnh tại bối cảnh công ty, không gian công ty
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)1.800.000đ
Chụp ảnh sự kiện lớn 3hSKL003Nội dung
+ Chụp ảnh tổng kết cuối năm công ty
+ Chụp ảnh khai trương
+ Chụp ảnh lễ ra mắt sản phẩm
+ Chụp ảnh hội nghị, hội thảo
+ Chụp ảnh buổi họp báo
+ Thời gian: 3 tiếng + hoạt cảnh tại bối cảnh công ty, không gian công ty
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)2.500.000đ
Chụp ảnh sự kiện lớn 6hSKL006Nội dung
+ Chụp ảnh tổng kết cuối năm công ty
+ Chụp ảnh khai trương
+ Chụp ảnh lễ ra mắt sản phẩm
+ Chụp ảnh hội nghị, hội thảo
+ Chụp ảnh buổi họp báo
+ Thời gian: 6 tiếng + hoạt cảnh tại bối cảnh công ty, không gian công ty
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)3.750.000đ
Chụp ảnh sự kiện lớn 8hSKL008Nội dung
+ Chụp ảnh tổng kết cuối năm công ty
+ Chụp ảnh khai trương
+ Chụp ảnh lễ ra mắt sản phẩm
+ Chụp ảnh hội nghị, hội thảo
+ Chụp ảnh buổi họp báo
+ Thời gian: 8 tiếng + hoạt cảnh tại bối cảnh công ty, không gian công ty
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)5.300.000đ
Chụp ảnh sự kiện nhỏ 1hSKN001Nội dung
+ Chụp ảnh tổng kết cuối năm công ty
+ Chụp ảnh khai trương
+ Chụp ảnh lễ ra mắt sản phẩm
+ Chụp ảnh hội nghị, hội thảo
+ Chụp ảnh buổi họp báo
+ Thời gian: 1 tiếng + hoạt cảnh tại bối cảnh công ty, không gian công ty
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)1.00.000đ
Chụp ảnh sự kiện nhỏ 2hSKN002Nội dung
+ Chụp ảnh tổng kết cuối năm công ty
+ Chụp ảnh khai trương
+ Chụp ảnh lễ ra mắt sản phẩm
+ Chụp ảnh hội nghị, hội thảo
+ Chụp ảnh buổi họp báo
+ Thời gian: 2 tiếng + hoạt cảnh tại bối cảnh công ty, không gian công ty
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)1.500.000đ
Chụp ảnh sự kiện nhỏ 3hSKN003Nội dung
+ Chụp ảnh tổng kết cuối năm công ty
+ Chụp ảnh khai trương
+ Chụp ảnh lễ ra mắt sản phẩm
+ Chụp ảnh hội nghị, hội thảo
+ Chụp ảnh buổi họp báo
+ Thời gian: 3 tiếng + hoạt cảnh tại bối cảnh công ty, không gian công ty
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)1.800.000đ
Chụp ảnh sự kiện nhỏ 6hSKN006Nội dung
+ Chụp ảnh tổng kết cuối năm công ty
+ Chụp ảnh khai trương
+ Chụp ảnh lễ ra mắt sản phẩm
+ Chụp ảnh hội nghị, hội thảo
+ Chụp ảnh buổi họp báo
+ Thời gian: 6 tiếng + hoạt cảnh tại bối cảnh công ty, không gian công ty
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)2.700.000đ
Chụp ảnh sự kiện nhỏ 8hSKN008Nội dung
+ Chụp ảnh tổng kết cuối năm công ty
+ Chụp ảnh khai trương
+ Chụp ảnh lễ ra mắt sản phẩm
+ Chụp ảnh hội nghị, hội thảo
+ Chụp ảnh buổi họp báo
+ Thời gian: 8 tiếng + hoạt cảnh tại bối cảnh công ty, không gian công ty
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)4.200.000đ
Chụp ảnh flycam ngoại thất công trình, nhà máy 1hFL001Nội dung
+ Chụp tổng quan chi tiết hình ảnh từ trên cao xuống
+ Chụp tòa nhà
+ Chụp công trình
+ Chụp Landscape
+ Chụp ảnh không gian, sự kiện,công trình, toàn nhà
+ Thời gian: 1 tiếng + hoạt cảnh tại công trình, nhà máy, nhà xưởng
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)1.500.000đ
Chụp ảnh flycam ngoại thất công trình, nhà máy 2hFL002Nội dung
+ Chụp tổng quan chi tiết hình ảnh từ trên cao xuống
+ Chụp tòa nhà
+ Chụp công trình
+ Chụp Landscape
+ Chụp ảnh không gian, sự kiện,công trình, toàn nhà
+ Thời gian: 2 tiếng + hoạt cảnh tại bối cảnh công ty, không gian công ty
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)2.000.000đ
Chụp ảnh flycam ngoại thất công trình, nhà máy 3hFL003Nội dung
+ Chụp tổng quan chi tiết hình ảnh từ trên cao xuống
+ Chụp tòa nhà
+ Chụp công trình
+ Chụp Landscape
+ Chụp ảnh không gian, sự kiện,công trình, toàn nhà
+ Thời gian: 3 tiếng + hoạt cảnh tại bối cảnh công ty, không gian công ty
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)2.500.000đ
Chụp ảnh flycam ngoại thất công trình, nhà máy 6hFL006Nội dung
+ Chụp tổng quan chi tiết hình ảnh từ trên cao xuống
+ Chụp tòa nhà
+ Chụp công trình
+ Chụp Landscape
+ Chụp ảnh không gian, sự kiện,công trình, toàn nhà
+ Thời gian: 6 tiếng + hoạt cảnh tại bối cảnh công ty, không gian công ty
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)3.750.000đ
Chụp ảnh flycam ngoại thất công trình, nhà máy 8hFL008Nội dung
+ Chụp tổng quan chi tiết hình ảnh từ trên cao xuống
+ Chụp tòa nhà
+ Chụp công trình
+ Chụp Landscape
+ Chụp ảnh không gian, sự kiện,công trình, toàn nhà
+ Thời gian: 8 tiếng + hoạt cảnh tại bối cảnh công ty, không gian công ty
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)5.300.000đ
Chụp ảnh nội thất khách sạn 1hNT001Nội dung
+ Chụp ảnh không gian khách sạn
+ Chụp ảnh trang thiết bị nội thất
+ Chụp ảnh quầy bar, sảnh,hồ bơi..
+ Thời gian: 1 tiếng + hoạt cảnh tại bối cảnh công ty, không gian công ty
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)2.000.000đ
Chụp ảnh nội thất khách sạn 2hNT002Nội dung
+ Chụp ảnh không gian khách sạn
+ Chụp ảnh trang thiết bị nội thất
+ Chụp ảnh quầy bar, sảnh,hồ bơi..
+ Thời gian: 2 tiếng + hoạt cảnh tại bối cảnh công ty, không gian công ty
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)3.000.000đ
Chụp ảnh nội thất khách sạn 3hNT003Nội dung
+ Chụp ảnh không gian khách sạn
+ Chụp ảnh trang thiết bị nội thất
+ Chụp ảnh quầy bar, sảnh,hồ bơi..
+ Thời gian: 3 tiếng + hoạt cảnh tại bối cảnh công ty, không gian công ty
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)4.000.000đ
Chụp ảnh nội thất khách sạn 6hNT006Nội dung
+ Chụp ảnh không gian khách sạn
+ Chụp ảnh trang thiết bị nội thất
+ Chụp ảnh quầy bar, sảnh,hồ bơi..
+ Thời gian: 6 tiếng + hoạt cảnh tại bối cảnh công ty, không gian công ty
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)6.000.000đ
Chụp ảnh nội thất khách sạn 8hNT008Nội dung
+ Chụp ảnh không gian khách sạn
+ Chụp ảnh trang thiết bị nội thất
+ Chụp ảnh quầy bar, sảnh,hồ bơi..
+ Thời gian: 8 tiếng + hoạt cảnh tại bối cảnh công ty, không gian công ty
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)7.500.000đ
Chụp ảnh nội thất căn hộ 1hCH001Nội dung
+ Chụp ảnh không gian căn hộ
+ Chụp ảnh trang thiết bị nội thất trong căn hôk
+ Chụp tổng quan vị trí, địa thế
+ Thời gian: 1 tiếng + hoạt cảnh tại bối cảnh căn hộ
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)1.500.000đ
Chụp ảnh nội thất căn hộ 2hCH002Nội dung
+ Chụp ảnh không gian căn hộ
+ Chụp ảnh trang thiết bị nội thất trong căn hôk
+ Chụp tổng quan vị trí, địa thế
+ Thời gian: 2 tiếng + hoạt cảnh tại bối cảnh căn hộ
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)2.500.000đ
Chụp ảnh nội thất căn hộ 3hCH003Nội dung
+ Chụp ảnh không gian căn hộ
+ Chụp ảnh trang thiết bị nội thất trong căn hôk
+ Chụp tổng quan vị trí, địa thế
+ Thời gian: 3 tiếng + hoạt cảnh tại bối cảnh căn hộ
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)3.500.000đ
Chụp ảnh nội thất căn hộ 6hCH006Nội dung
+ Chụp ảnh không gian căn hộ
+ Chụp ảnh trang thiết bị nội thất trong căn hôk
+ Chụp tổng quan vị trí, địa thế
+ Thời gian: 6 tiếng + hoạt cảnh tại bối cảnh căn hộ
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)5.500.000đ
Chụp ảnh nội thất căn hộ 8hCH008Nội dung
+ Chụp ảnh không gian căn hộ
+ Chụp ảnh trang thiết bị nội thất trong căn hôk
+ Chụp tổng quan vị trí, địa thế
+ Thời gian: 8 tiếng + hoạt cảnh tại bối cảnh căn hộ
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)7.000.000đ
Chụp ảnh sản phẩm cơ bản (1-5sp)SPB001Nội dung
+ Yêu cầu khách hàng đơn giản
+SP dễ sắp xếp, không có độ bóng, dễ xử lý hậu kỳ,…
+ Sp trong siêu thị, tạp hóa, số lượng lớn , nhiều mẫu mã đa dạng như: thực phẩm đóng hộp, thuốc lá, thức ăn vặt,..
+ Sp về sức khoẻ và làm đẹp: Sữa rửa mặt, nước tẩy trang, kem chống nắng,...
+ Sp thiết bị điện tử: tai nghe, máy ảnh, máy quay, pin dự phòng,..
+ SP thông thường túi xách, ví , tất chân, ly cốc …
+ Thời gian: 1 tiếng
+ Sắp xếp bố cục, trang trí đẹp mắt với phông nền và phụ kiện phù hợp
+ Chụp tại studio
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)125.000đ/sp
Chụp ảnh sản phẩm cơ bản (6-10sp)SPB002Nội dung
+ Yêu cầu khách hàng đơn giản
+SP dễ sắp xếp, không có độ bóng, dễ xử lý hậu kỳ,…
+ Sp trong siêu thị, tạp hóa, số lượng lớn , nhiều mẫu mã đa dạng như: thực phẩm đóng hộp, thuốc lá, thức ăn vặt,..
+ Sp về sức khoẻ và làm đẹp: Sữa rửa mặt, nước tẩy trang, kem chống nắng,...
+ Sp thiết bị điện tử: tai nghe, máy ảnh, máy quay, pin dự phòng,..
+ SP thông thường túi xách, ví , tất chân, ly cốc …
+ Thời gian: 1 tiếng
+ Sắp xếp bố cục, trang trí đẹp mắt với phông nền và phụ kiện phù hợp
+ Chụp tại studio
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)100.000đ/sp
Chụp ảnh sản phẩm cơ bản (11-19sp)SPB003Nội dung
+ Yêu cầu khách hàng đơn giản
+SP dễ sắp xếp, không có độ bóng, dễ xử lý hậu kỳ,…
+ Sp trong siêu thị, tạp hóa, số lượng lớn , nhiều mẫu mã đa dạng như: thực phẩm đóng hộp, thuốc lá, thức ăn vặt,..
+ Sp về sức khoẻ và làm đẹp: Sữa rửa mặt, nước tẩy trang, kem chống nắng,...
+ Sp thiết bị điện tử: tai nghe, máy ảnh, máy quay, pin dự phòng,..
+ SP thông thường túi xách, ví , tất chân, ly cốc …
+ Thời gian: 2 tiếng
+ Sắp xếp bố cục, trang trí đẹp mắt với phông nền và phụ kiện phù hợp
+ Chụp tại studio
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)80.000đ
Chụp ảnh sản phẩm cơ bản (20-39sp)SPB004Nội dung
+ Yêu cầu khách hàng đơn giản
+SP dễ sắp xếp, không có độ bóng, dễ xử lý hậu kỳ,…
+ Sp trong siêu thị, tạp hóa, số lượng lớn , nhiều mẫu mã đa dạng như: thực phẩm đóng hộp, thuốc lá, thức ăn vặt,..
+ Sp về sức khoẻ và làm đẹp: Sữa rửa mặt, nước tẩy trang, kem chống nắng,...
+ Sp thiết bị điện tử: tai nghe, máy ảnh, máy quay, pin dự phòng,..
+ SP thông thường túi xách, ví , tất chân, ly cốc …
+ Thời gian: 2.5 tiếng
+ Sắp xếp bố cục, trang trí đẹp mắt với phông nền và phụ kiện phù hợp
+ Chụp tại studio
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)60.000đ
Chụp ảnh sản phẩm cơ bản (40-59sp)SPB005Nội dung
+ Yêu cầu khách hàng đơn giản
+SP dễ sắp xếp, không có độ bóng, dễ xử lý hậu kỳ,…
+ Sp trong siêu thị, tạp hóa, số lượng lớn , nhiều mẫu mã đa dạng như: thực phẩm đóng hộp, thuốc lá, thức ăn vặt,..
+ Sp về sức khoẻ và làm đẹp: Sữa rửa mặt, nước tẩy trang, kem chống nắng,...
+ Sp thiết bị điện tử: tai nghe, máy ảnh, máy quay, pin dự phòng,..
+ SP thông thường túi xách, ví , tất chân, ly cốc …
+ Thời gian: 3 tiếng
+ Sắp xếp bố cục, trang trí đẹp mắt với phông nền và phụ kiện phù hợp
+ Chụp tại studio
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)50.000đ
Chụp ảnh sản phẩm cơ bản (Từ sp thứ 60)SPB006Nội dung
+ Yêu cầu khách hàng đơn giản
+SP dễ sắp xếp, không có độ bóng, dễ xử lý hậu kỳ,…
+ Sp trong siêu thị, tạp hóa, số lượng lớn , nhiều mẫu mã đa dạng như: thực phẩm đóng hộp, thuốc lá, thức ăn vặt,..
+ Sp về sức khoẻ và làm đẹp: Sữa rửa mặt, nước tẩy trang, kem chống nắng,...
+ Sp thiết bị điện tử: tai nghe, máy ảnh, máy quay, pin dự phòng,..
+ SP thông thường túi xách, ví , tất chân, ly cốc …
+ Thời gian: 4-5tiếng
+ Sắp xếp bố cục, trang trí đẹp mắt với phông nền và phụ kiện phù hợp
+ Chụp tại studio
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yê Nội dung
+ Yêu cầu khách hàng đơn giản
+SP dễ sắp xếp, không có độ bóng, dễ xử lý hậu kỳ,…
+ Sp trong siêu thị, tạp hóa, số lượng lớn , nhiều mẫu mã đa dạng như: thực phẩm đóng hộp, thuốc lá, thức ăn vặt,..
+ Sp về sức khoẻ và làm đẹp: Sữa rửa mặt, nước tẩy trang, kem chống nắng,...
+ Sp thiết bị điện tử: tai nghe, máy ảnh, máy quay, pin dự phòng,..
+ SP thông thường túi xách, ví , tất chân, ly cốc …
+ Thời gian: 4-5tiếng
+ Sắp xếp bố cục, trang trí đẹp mắt với phông nền và phụ kiện phù hợp
+ Chụp tại studio
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận u cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)40.000đ
Chụp ảnh sản phẩm nâng cao (1-5sp)SPM001Nội dung
+ Yêu cầu khách hàng đơn giản
+ sp độ bóng nhất định, kích thước trung bình,...
+ Thời trang ( quần áo)
+ Thiết bị y tế ( tai nghe, máy đo huyết ap)
+ Mỹ phẩm ( son, bộ sp cho spa, trang điểm chuyên nghiệp,
+ Sản phẩm cho mẹ và bé: đồ chơi, sữa, tả,…
+ Dụng cụ phòng tắm, đồ dùng phòng ngủ, tấm chắn cửa, rèm cửa,…
+ Phụ kiện máy chơi game, phụ kiện máy chiếu, máy chiếu,….
+ Vali, túi du lịch, đồ cứu hộ, mũ bảo hiểm, ván trượt, áo mưa, tạ, thảm yoga, giày trượt patin,…
+ Máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy lọc nước, máy pha cà phê,…
+ Thời gian: 1 tiếng
+ Sắp xếp bố cục, trang trí đẹp mắt với phông nền và phụ kiện phù hợp
+ Chụp tại studio
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)200.000đ
Chụp ảnh sản phẩm nâng cao (6-10sp)SPM002Nội dung
+ Yêu cầu khách hàng đơn giản
+ sp độ bóng nhất định, kích thước trung bình,...
+ Thời trang ( quần áo)
+ Thiết bị y tế ( tai nghe, máy đo huyết ap)
+ Mỹ phẩm ( son, bộ sp cho spa, trang điểm chuyên nghiệp,
+ Sản phẩm cho mẹ và bé: đồ chơi, sữa, tả,…
+ Dụng cụ phòng tắm, đồ dùng phòng ngủ, tấm chắn cửa, rèm cửa,…
+ Phụ kiện máy chơi game, phụ kiện máy chiếu, máy chiếu,….
+ Vali, túi du lịch, đồ cứu hộ, mũ bảo hiểm, ván trượt, áo mưa, tạ, thảm yoga, giày trượt patin,…
+ Máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy lọc nước, máy pha cà phê,…
+ Sắp xếp bố cục, trang trí đẹp mắt với phông nền và phụ kiện phù hợp
+ Thời gian: 1 tiếng
+ Chụp tại studio
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)180.000đ
Chụp ảnh sản phẩm nâng cao (11-19sp)SPM003Nội dung
+ Yêu cầu khách hàng đơn giản
+ sp độ bóng nhất định, kích thước trung bình,...
+ Thời trang ( quần áo)
+ Thiết bị y tế ( tai nghe, máy đo huyết ap)
+ Mỹ phẩm ( son, bộ sp cho spa, trang điểm chuyên nghiệp,
+ Sản phẩm cho mẹ và bé: đồ chơi, sữa, tả,…
+ Dụng cụ phòng tắm, đồ dùng phòng ngủ, tấm chắn cửa, rèm cửa,…
+ Phụ kiện máy chơi game, phụ kiện máy chiếu, máy chiếu,….
+ Vali, túi du lịch, đồ cứu hộ, mũ bảo hiểm, ván trượt, áo mưa, tạ, thảm yoga, giày trượt patin,…
+ Máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy lọc nước, máy pha cà phê,…
+ Sắp xếp bố cục, trang trí đẹp mắt với phông nền và phụ kiện phù hợp
+ Thời gian: 1 tiếng
+ Chụp tại studio
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)100.000đ/sp
Chụp ảnh sản phẩm nâng cao(20-39sp)SPM004Nội dung
+ Yêu cầu khách hàng đơn giản
+ sp độ bóng nhất định, kích thước trung bình,...
+ Thời trang ( quần áo)
+ Thiết bị y tế ( tai nghe, máy đo huyết ap)
+ Mỹ phẩm ( son, bộ sp cho spa, trang điểm chuyên nghiệp,
+ Sản phẩm cho mẹ và bé: đồ chơi, sữa, tả,…
+ Dụng cụ phòng tắm, đồ dùng phòng ngủ, tấm chắn cửa, rèm cửa,…
+ Phụ kiện máy chơi game, phụ kiện máy chiếu, máy chiếu,….
+ Vali, túi du lịch, đồ cứu hộ, mũ bảo hiểm, ván trượt, áo mưa, tạ, thảm yoga, giày trượt patin,…
+ Máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy lọc nước, máy pha cà phê,…
+ Sắp xếp bố cục, trang trí đẹp mắt với phông nền và phụ kiện phù hợp
+ Thời gian: 2 tiếng
+ Chụp tại studio
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)80.000đ
Chụp ảnh sản phẩm nâng cao (40-59sp)SPM005Nội dung
+ Yêu cầu khách hàng đơn giản
+ sp độ bóng nhất định, kích thước trung bình,...
+ Thời trang ( quần áo)
+ Thiết bị y tế ( tai nghe, máy đo huyết ap)
+ Mỹ phẩm ( son, bộ sp cho spa, trang điểm chuyên nghiệp,
+ Sản phẩm cho mẹ và bé: đồ chơi, sữa, tả,…
+ Dụng cụ phòng tắm, đồ dùng phòng ngủ, tấm chắn cửa, rèm cửa,…
+ Phụ kiện máy chơi game, phụ kiện máy chiếu, máy chiếu,….
+ Vali, túi du lịch, đồ cứu hộ, mũ bảo hiểm, ván trượt, áo mưa, tạ, thảm yoga, giày trượt patin,…
+ Máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy lọc nước, máy pha cà phê,…
+ Sắp xếp bố cục, trang trí đẹp mắt với phông nền và phụ kiện phù hợp
+ Thời gian: 3 tiếng
+ Chụp tại studio
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)60.000đ
Chụp ảnh sản phẩm nâng cao(Từ sp thứ 60)SPM006Nội dung
+ Yêu cầu khách hàng đơn giản
+ sp độ bóng nhất định, kích thước trung bình,...
+ Thời trang ( quần áo)
+ Thiết bị y tế ( tai nghe, máy đo huyết ap)
+ Mỹ phẩm ( son, bộ sp cho spa, trang điểm chuyên nghiệp,
+ Sản phẩm cho mẹ và bé: đồ chơi, sữa, tả,…
+ Dụng cụ phòng tắm, đồ dùng phòng ngủ, tấm chắn cửa, rèm cửa,…
+ Phụ kiện máy chơi game, phụ kiện máy chiếu, máy chiếu,….
+ Vali, túi du lịch, đồ cứu hộ, mũ bảo hiểm, ván trượt, áo mưa, tạ, thảm yoga, giày trượt patin,…
+ Máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy lọc nước, máy pha cà phê,…
+ Sắp xếp bố cục, trang trí đẹp mắt với phông nền và phụ kiện phù hợp
+ Thời gian: 4-5 tiếng
+ Chụp tại studio
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)50.000đ
Chụp ảnh mỹ phẩm (từ 1-5sp)MP001+ Mỹ phẩm ( son, bộ sp cho spa, trang điểm chuyên nghiệp200.000đ
Chụp ảnh mỹ phẩm (từ 6-10sp)MP002+ Mỹ phẩm ( son, bộ sp cho spa, trang điểm chuyên nghiệp180.000đ
Chụp ảnh mỹ phẩm (từ 11-19sp)MP003+ Mỹ phẩm ( son, bộ sp cho spa, trang điểm chuyên nghiệp100.000đ
Chụp ảnh mỹ phẩm (từ 20-39sp)MP004+ Mỹ phẩm ( son, bộ sp cho spa, trang điểm chuyên nghiệp80.000đ
Chụp ảnh mỹ phẩm (từ 40-59sp)MP005+ Mỹ phẩm ( son, bộ sp cho spa, trang điểm chuyên nghiệp60.000đ
Chụp ảnh mỹ phẩm (từ 60sp)MP006+ Mỹ phẩm ( son, bộ sp cho spa, trang điểm chuyên nghiệp50.000đ
Chụp ảnh món ăn (từ 1-5sp)MA001Chụp món ăn để quảng cáo
Chụp món ăn làm menu, tờ roi, poster
200.000đ
Chụp ảnh món ăn (từ 6-10sp)MA002Chụp món ăn để quảng cáo
Chụp món ăn làm menu, tờ roi, poster
180.000đ
Chụp ảnh món ăn (từ 11-19sp)MA003Chụp món ăn để quảng cáo
Chụp món ăn làm menu, tờ roi, poster
100.000đ
Chụp ảnh món ăn (từ 20-39sp)MA004Chụp món ăn để quảng cáo
Chụp món ăn làm menu, tờ roi, poster
80.000đ
Chụp ảnh món ăn (từ 40-59sp)MA005Chụp món ăn để quảng cáo
Chụp món ăn làm menu, tờ roi, poster
60.000đ
Chụp ảnh món ăn (từ 60 sp)MA006Chụp món ăn để quảng cáo
Chụp món ăn làm menu, tờ roi, poster
50.000đ
Chụp ảnh sản phẩm phức tạp (1-9sp)SPD001Nội dung
+ Yêu cầu khách hàng chi tiết
+ Những sp to, cồng kềnh - SP có độ bóng cao
- SP nhỏ, siêu nhỏ
Sản phẩm
- Giá, kệ sách, kệ siệu thị. ( nhiều chi tiết nhỏ phải xử lý, ô ngăn…)
- Máy lạnh, tủ lạnh, tủ đông to, nhiều chi tiết, công vận chuyển, setup.
- Bình nước 1000l.
+ Nồi lẩu điện to, tủ bếp, dao, kéo,…
+ Kim cương, nhẫn , vong tay, bông tai,trang sức mỹ ký , chi tiết quá nhỏ. Có độ bóng cao, Xử lý hậu kỳ phưc tập.
-Sét lẩu , combo đồ ăn,…
-Chụp thương mại quảng cáo.
-Đồ gỗ nội thất.
-Đồ gia dụng: vòi sen, chậu rửa bát, nồi cơm điện,…
-Xe máy, xe ô tô, xe điện, xe đạp, xe lăn,…
+ Sắp xếp bố cục, trang trí đẹp mắt với phông nền và phụ kiện phù hợp
+ Thời gian: 1 tiếng
+ Chụp tại studio
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)300.000đ
Chụp ảnh sản phẩm phức tạp (6-10sp)SPD002Nội dung
+ Yêu cầu khách hàng chi tiết
+ Những sp to, cồng kềnh - SP có độ bóng cao
- SP nhỏ, siêu nhỏ
Sản phẩm
- Giá, kệ sách, kệ siệu thị. ( nhiều chi tiết nhỏ phải xử lý, ô ngăn…)
- Máy lạnh, tủ lạnh, tủ đông to, nhiều chi tiết, công vận chuyển, setup.
- Bình nước 1000l.
+ Nồi lẩu điện to, tủ bếp, dao, kéo,…
+ Kim cương, nhẫn , vong tay, bông tai,trang sức mỹ ký , chi tiết quá nhỏ. Có độ bóng cao, Xử lý hậu kỳ phưc tập.
-Sét lẩu , combo đồ ăn,…
-Chụp thương mại quảng cáo.
-Đồ gỗ nội thất.
-Đồ gia dụng: vòi sen, chậu rửa bát, nồi cơm điện,…
-Xe máy, xe ô tô, xe điện, xe đạp, xe lăn,…
+ Sắp xếp bố cục, trang trí đẹp mắt với phông nền và phụ kiện phù hợp
+ Thời gian: 1 tiếng
+ Chụp tại studio
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)250.000đ
Chụp ảnh sản phẩm phức tạp (11-19sp)SPD003Nội dung
+ Yêu cầu khách hàng chi tiết
+ Những sp to, cồng kềnh - SP có độ bóng cao
- SP nhỏ, siêu nhỏ
Sản phẩm
- Giá, kệ sách, kệ siệu thị. ( nhiều chi tiết nhỏ phải xử lý, ô ngăn…)
- Máy lạnh, tủ lạnh, tủ đông to, nhiều chi tiết, công vận chuyển, setup.
- Bình nước 1000l.
+ Nồi lẩu điện to, tủ bếp, dao, kéo,…
+ Kim cương, nhẫn , vong tay, bông tai,trang sức mỹ ký , chi tiết quá nhỏ. Có độ bóng cao, Xử lý hậu kỳ phưc tập.
-Sét lẩu , combo đồ ăn,…
-Chụp thương mại quảng cáo.
-Đồ gỗ nội thất.
-Đồ gia dụng: vòi sen, chậu rửa bát, nồi cơm điện,…
-Xe máy, xe ô tô, xe điện, xe đạp, xe lăn,…
+ Sắp xếp bố cục, trang trí đẹp mắt với phông nền và phụ kiện phù hợp
+ Thời gian: 2 tiếng
+ Chụp tại studio
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)150.000đ
Chụp ảnh sản phẩm phức tạp (20-39sp)SPD004Nội dung
+ Yêu cầu khách hàng chi tiết
+ Những sp to, cồng kềnh - SP có độ bóng cao
- SP nhỏ, siêu nhỏ
Sản phẩm
- Giá, kệ sách, kệ siệu thị. ( nhiều chi tiết nhỏ phải xử lý, ô ngăn…)
- Máy lạnh, tủ lạnh, tủ đông to, nhiều chi tiết, công vận chuyển, setup.
- Bình nước 1000l.
+ Nồi lẩu điện to, tủ bếp, dao, kéo,…
+ Kim cương, nhẫn , vong tay, bông tai,trang sức mỹ ký , chi tiết quá nhỏ. Có độ bóng cao, Xử lý hậu kỳ phưc tập.
-Sét lẩu , combo đồ ăn,…
-Chụp thương mại quảng cáo.
-Đồ gỗ nội thất.
-Đồ gia dụng: vòi sen, chậu rửa bát, nồi cơm điện,…
-Xe máy, xe ô tô, xe điện, xe đạp, xe lăn,…
+ Sắp xếp bố cục, trang trí đẹp mắt với phông nền và phụ kiện phù hợp
+ Thời gian: 2 tiếng
+ Chụp tại studio
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)120.000đ
Chụp ảnh sản phẩm phức tạp (40-59sp)SPD005Nội dung
+ Yêu cầu khách hàng chi tiết
+ Những sp to, cồng kềnh - SP có độ bóng cao
- SP nhỏ, siêu nhỏ
Sản phẩm
- Giá, kệ sách, kệ siệu thị. ( nhiều chi tiết nhỏ phải xử lý, ô ngăn…)
- Máy lạnh, tủ lạnh, tủ đông to, nhiều chi tiết, công vận chuyển, setup.
- Bình nước 1000l.
+ Nồi lẩu điện to, tủ bếp, dao, kéo,…
+ Kim cương, nhẫn , vong tay, bông tai,trang sức mỹ ký , chi tiết quá nhỏ. Có độ bóng cao, Xử lý hậu kỳ phưc tập.
-Sét lẩu , combo đồ ăn,…
-Chụp thương mại quảng cáo.
-Đồ gỗ nội thất.
-Đồ gia dụng: vòi sen, chậu rửa bát, nồi cơm điện,…
-Xe máy, xe ô tô, xe điện, xe đạp, xe lăn,…
+ Sắp xếp bố cục, trang trí đẹp mắt với phông nền và phụ kiện phù hợp
+ Thời gian: 3 tiếng
+ Chụp tại studio
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)100.000đ
Chụp ảnh sản phẩm phức tạp (Từ sp thứ 60)SPD006Nội dung
+ Yêu cầu khách hàng chi tiết
+ Những sp to, cồng kềnh - SP có độ bóng cao
- SP nhỏ, siêu nhỏ
Sản phẩm
- Giá, kệ sách, kệ siệu thị. ( nhiều chi tiết nhỏ phải xử lý, ô ngăn…)
- Máy lạnh, tủ lạnh, tủ đông to, nhiều chi tiết, công vận chuyển, setup.
- Bình nước 1000l.
+ Nồi lẩu điện to, tủ bếp, dao, kéo,…
+ Kim cương, nhẫn , vong tay, bông tai,trang sức mỹ ký , chi tiết quá nhỏ. Có độ bóng cao, Xử lý hậu kỳ phưc tập.
-Sét lẩu , combo đồ ăn,…
-Chụp thương mại quảng cáo.
-Đồ gỗ nội thất.
-Đồ gia dụng: vòi sen, chậu rửa bát, nồi cơm điện,…
-Xe máy, xe ô tô, xe điện, xe đạp, xe lăn,…
+ Sắp xếp bố cục, trang trí đẹp mắt với phông nền và phụ kiện phù hợp
+ Thời gian: 4-5 tiếng
+ Chụp tại studio
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)80.000đ
Chụp ảnh trang sức, đá quý (từ 1-5sp)TS001Nội dung
+ Yêu cầu khách hàng chi tiết
+ Những sp to, cồng kềnh - SP có độ bóng cao
- SP nhỏ, siêu nhỏ
Sản phẩm
- Giá, kệ sách, kệ siệu thị. ( nhiều chi tiết nhỏ phải xử lý, ô ngăn…)
- Máy lạnh, tủ lạnh, tủ đông to, nhiều chi tiết, công vận chuyển, setup.
- Bình nước 1000l.
+ Nồi lẩu điện to, tủ bếp, dao, kéo,…
+ Kim cương, nhẫn , vong tay, bông tai,trang sức mỹ ký , chi tiết quá nhỏ. Có độ bóng cao, Xử lý hậu kỳ phưc tập.
-Sét lẩu , combo đồ ăn,…
-Chụp thương mại quảng cáo.
-Đồ gỗ nội thất.
-Đồ gia dụng: vòi sen, chậu rửa bát, nồi cơm điện,…
-Xe máy, xe ô tô, xe điện, xe đạp, xe lăn,…
+ Sắp xếp bố cục, trang trí đẹp mắt với phông nền và phụ kiện phù hợp
+ Thời gian: 1 tiếng
+ Chụp tại studio
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)300.000đ
Chụp ảnh trang sức, đá quý (từ 6-10sp)TS002Nội dung
+ Yêu cầu khách hàng chi tiết
+ Những sp to, cồng kềnh - SP có độ bóng cao
- SP nhỏ, siêu nhỏ
Sản phẩm
- Giá, kệ sách, kệ siệu thị. ( nhiều chi tiết nhỏ phải xử lý, ô ngăn…)
- Máy lạnh, tủ lạnh, tủ đông to, nhiều chi tiết, công vận chuyển, setup.
- Bình nước 1000l.
+ Nồi lẩu điện to, tủ bếp, dao, kéo,…
+ Kim cương, nhẫn , vong tay, bông tai,trang sức mỹ ký , chi tiết quá nhỏ. Có độ bóng cao, Xử lý hậu kỳ phưc tập.
-Sét lẩu , combo đồ ăn,…
-Chụp thương mại quảng cáo.
-Đồ gỗ nội thất.
-Đồ gia dụng: vòi sen, chậu rửa bát, nồi cơm điện,…
-Xe máy, xe ô tô, xe điện, xe đạp, xe lăn,…
+ Sắp xếp bố cục, trang trí đẹp mắt với phông nền và phụ kiện phù hợp
+ Thời gian: 1 tiếng
+ Chụp tại studio
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)250.000đ
Chụp ảnh trang sức, đá quý (từ 11-19sp)TS003Nội dung
+ Yêu cầu khách hàng chi tiết
+ Những sp to, cồng kềnh - SP có độ bóng cao
- SP nhỏ, siêu nhỏ
Sản phẩm
- Giá, kệ sách, kệ siệu thị. ( nhiều chi tiết nhỏ phải xử lý, ô ngăn…)
- Máy lạnh, tủ lạnh, tủ đông to, nhiều chi tiết, công vận chuyển, setup.
- Bình nước 1000l.
+ Nồi lẩu điện to, tủ bếp, dao, kéo,…
+ Kim cương, nhẫn , vong tay, bông tai,trang sức mỹ ký , chi tiết quá nhỏ. Có độ bóng cao, Xử lý hậu kỳ phưc tập.
-Sét lẩu , combo đồ ăn,…
-Chụp thương mại quảng cáo.
-Đồ gỗ nội thất.
-Đồ gia dụng: vòi sen, chậu rửa bát, nồi cơm điện,…
-Xe máy, xe ô tô, xe điện, xe đạp, xe lăn,…
+ Sắp xếp bố cục, trang trí đẹp mắt với phông nền và phụ kiện phù hợp
+ Thời gian: 1 tiếng
+ Chụp tại studio
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)150.000đ
Chụp ảnh trang sức, đá quý (từ 20-39sp)TS004Nội dung
+ Yêu cầu khách hàng chi tiết
+ Những sp to, cồng kềnh - SP có độ bóng cao
- SP nhỏ, siêu nhỏ
Sản phẩm
- Giá, kệ sách, kệ siệu thị. ( nhiều chi tiết nhỏ phải xử lý, ô ngăn…)
- Máy lạnh, tủ lạnh, tủ đông to, nhiều chi tiết, công vận chuyển, setup.
- Bình nước 1000l.
+ Nồi lẩu điện to, tủ bếp, dao, kéo,…
+ Kim cương, nhẫn , vong tay, bông tai,trang sức mỹ ký , chi tiết quá nhỏ. Có độ bóng cao, Xử lý hậu kỳ phưc tập.
-Sét lẩu , combo đồ ăn,…
-Chụp thương mại quảng cáo.
-Đồ gỗ nội thất.
-Đồ gia dụng: vòi sen, chậu rửa bát, nồi cơm điện,…
-Xe máy, xe ô tô, xe điện, xe đạp, xe lăn,…
+ Sắp xếp bố cục, trang trí đẹp mắt với phông nền và phụ kiện phù hợp
+ Thời gian: 1 tiếng
+ Chụp tại studio
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)120.000đ
Chụp ảnh trang sức, đá quý (từ 40-59sp)TS005Nội dung
+ Yêu cầu khách hàng chi tiết
+ Những sp to, cồng kềnh - SP có độ bóng cao
- SP nhỏ, siêu nhỏ
Sản phẩm
- Giá, kệ sách, kệ siệu thị. ( nhiều chi tiết nhỏ phải xử lý, ô ngăn…)
- Máy lạnh, tủ lạnh, tủ đông to, nhiều chi tiết, công vận chuyển, setup.
- Bình nước 1000l.
+ Nồi lẩu điện to, tủ bếp, dao, kéo,…
+ Kim cương, nhẫn , vong tay, bông tai,trang sức mỹ ký , chi tiết quá nhỏ. Có độ bóng cao, Xử lý hậu kỳ phưc tập.
-Sét lẩu , combo đồ ăn,…
-Chụp thương mại quảng cáo.
-Đồ gỗ nội thất.
-Đồ gia dụng: vòi sen, chậu rửa bát, nồi cơm điện,…
-Xe máy, xe ô tô, xe điện, xe đạp, xe lăn,…
+ Sắp xếp bố cục, trang trí đẹp mắt với phông nền và phụ kiện phù hợp
+ Thời gian: 1 tiếng
+ Chụp tại studio
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)100.000đ
Chụp ảnh trang sức, đá quý (từ 60sp)TS006Nội dung
+ Yêu cầu khách hàng chi tiết
+ Những sp to, cồng kềnh - SP có độ bóng cao
- SP nhỏ, siêu nhỏ
Sản phẩm
- Giá, kệ sách, kệ siệu thị. ( nhiều chi tiết nhỏ phải xử lý, ô ngăn…)
- Máy lạnh, tủ lạnh, tủ đông to, nhiều chi tiết, công vận chuyển, setup.
- Bình nước 1000l.
+ Nồi lẩu điện to, tủ bếp, dao, kéo,…
+ Kim cương, nhẫn , vong tay, bông tai,trang sức mỹ ký , chi tiết quá nhỏ. Có độ bóng cao, Xử lý hậu kỳ phưc tập.
-Sét lẩu , combo đồ ăn,…
-Chụp thương mại quảng cáo.
-Đồ gỗ nội thất.
-Đồ gia dụng: vòi sen, chậu rửa bát, nồi cơm điện,…
-Xe máy, xe ô tô, xe điện, xe đạp, xe lăn,…
+ Sắp xếp bố cục, trang trí đẹp mắt với phông nền và phụ kiện phù hợp
+ Thời gian: 1 tiếng
+ Chụp tại studio
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)80.000đ
Chụp ảnh sản phẩm với mẫu (1-9sp)SPN001Nội dung
+ Chụp thời trang với mẫu
+ Chụp phụ kiện với mẫu
+ Phối hợp lên ý tưởng, màu sắc bố cục hợp lý
+ Sắp xếp bố cục, trang trí đẹp mắt với phông nền và phụ kiện phù hợp
+ Thời gian: 1 tiếng
+ Chụp tại studio
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)160.000đ
Chụp ảnh sản phẩm với mẫu (6-10sp)SPN002Nội dung
+ Chụp thời trang với mẫu
+ Chụp phụ kiện với mẫu
+ Phối hợp lên ý tưởng, màu sắc bố cục hợp lý
+ Sắp xếp bố cục, trang trí đẹp mắt với phông nền và phụ kiện phù hợp
+ Thời gian: 1 tiếng
+ Chụp tại studio
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)135.000đ
Chụp ảnh sản phẩm với mẫu (11-19sp)SPN003Nội dung
+ Chụp thời trang với mẫu
+ Chụp phụ kiện với mẫu
+ Phối hợp lên ý tưởng, màu sắc bố cục hợp lý
+ Sắp xếp bố cục, trang trí đẹp mắt với phông nền và phụ kiện phù hợp
+ Thời gian: 1 tiếng
+ Chụp tại studio
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)80.000đ
Chụp ảnh sản phẩm với mẫu (20-39sp)SPN004Nội dung
+ Chụp thời trang với mẫu
+ Chụp phụ kiện với mẫu
+ Phối hợp lên ý tưởng, màu sắc bố cục hợp lý
+ Sắp xếp bố cục, trang trí đẹp mắt với phông nền và phụ kiện phù hợp
+ Thời gian: 2 tiếng
+ Chụp tại studio
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)70.000đ
Chụp ảnh sản phẩm với mẫu (40-59sp)SPN005Nội dung
+ Chụp thời trang với mẫu
+ Chụp phụ kiện với mẫu
+ Phối hợp lên ý tưởng, màu sắc bố cục hợp lý
+ Sắp xếp bố cục, trang trí đẹp mắt với phông nền và phụ kiện phù hợp
+ Thời gian: 3 tiếng
+ Chụp tại studio
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)60.000đ
Chụp studio/indoor nghệ thuật 1hNT001Nội dung
+ Chụp ảnh nghệ thuật nam nữ trong nhà
+ Tự chuẩn bị trang phục
+ Hỗ trợ makeup nếu có yêu cầu
+ Hôc trợ tư vấn concept phù hợp
+ Thời gian: 1 tiếng trong studio / indoor
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)1.500.000đ
Chụp ảnh studio/indoor nghệ thuật 2hNT002Nội dung
+ Chụp ảnh nghệ thuật nam nữ trong nhà
+ Tự chuẩn bị trang phục
+ Hỗ trợ makeup nếu có yêu cầu
+ Hôc trợ tư vấn concept phù hợp
+ Thời gian: 2 tiếng trong studio / indoor
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)2.500.000đ
Chụp ảnh studio/indoor nghệ thuật 3hNT003Nội dung
+ Chụp ảnh nghệ thuật nam nữ trong nhà
+ Tự chuẩn bị trang phục
+ Hỗ trợ makeup nếu có yêu cầu
+ Hôc trợ tư vấn concept phù hợp
+ Thời gian: 3 tiếng trong studio / indoor
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)3.000.000đ
Chụp ảnh nude/sexy 1hSX001Nội dung
+ Chụp bikini, đồ lót, đồ ngủ
+ Chụp ảnh nude nghệ thuật
+ Tự chuẩn bị trang phục
+ Hỗ trợ makeup nếu có yêu cầu
+ Hôc trợ tư vấn concept phù hợp
+ Thời gian: 1 tiếng trong studio / indoor
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)2.000.000đ
Chụp ảnh nude/sexy 2hSX002Nội dung
+ Chụp bikini, đồ lót, đồ ngủ
+ Chụp ảnh nude nghệ thuật
+ Tự chuẩn bị trang phục
+ Hỗ trợ makeup nếu có yêu cầu
+ Hôc trợ tư vấn concept phù hợp
+ Thời gian: 2 tiếng trong studio / indoor
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)3.000.000đ
Chụp ảnh nude/sexy 3hSX003Nội dung
+ Chụp bikini, đồ lót, đồ ngủ
+ Chụp ảnh nude nghệ thuật
+ Tự chuẩn bị trang phục
+ Hỗ trợ makeup nếu có yêu cầu
+ Hôc trợ tư vấn concept phù hợp
+ Thời gian: 3 tiếng trong studio / indoor
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)4.000.000đ
Chụp ảnh beauty 1hBT001Nội dung
+ Chụp ảnh nghệ thuật nam nữ
+ Tự chuẩn bị trang phục hoặc hỗ trợ theo yêu cầu
+ Hỗ trợ makeup
+ Set up bối cảnh và phụ kiện chụp
+ Hỗ trợ tư vấn concept phù hợp
+ Thời gian: 1 tiếng trong studio / indoor
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)1.500.000đ
Chụp ảnh beauty 2hBT002Nội dung
+ Chụp ảnh nghệ thuật nam nữ
+ Tự chuẩn bị trang phục hoặc hỗ trợ theo yêu cầu
+ Hỗ trợ makeup
+ Set up bối cảnh và phụ kiện chụp
+ Hỗ trợ tư vấn concept phù hợp
+ Thời gian: 2 tiếng trong studio / indoor
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)2.000.000đ
Chụp ảnh beauty 3hBT003Nội dung
+ Chụp ảnh nghệ thuật nam nữ
+ Tự chuẩn bị trang phục hoặc hỗ trợ theo yêu cầu
+ Hỗ trợ makeup
+ Set up bối cảnh và phụ kiện chụp
+ Hỗ trợ tư vấn concept phù hợp
+ Thời gian: 3 tiếng trong studio / indoor
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)2.500.000đ
Chụp ảnh outdoor 1 người - 5 người(ngoài trời) 1hOD001Nội dung
+ Chụp ảnh nghệ thuật nam nữ bối cảnh ngoài trời
+ Tư vấn địa điểm chụp ảnh
+ Tư vấn concept phù hợp
+ Tự chuẩn bị trang phục hoặc hỗ trợ theo yêu cầu
+ Hỗ trợ makeup
+ Set up bối cảnh và phụ kiện chụp
+ Hỗ trợ tư vấn concept phù hợp
+ Thời gian: 1 tiếng ngoài trời
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)1.000.000đ - 2.000.000đ
Chụp ảnh outdoor 1 người - 5 người(ngoài trời) 2hOD002Nội dung
+ Chụp ảnh nghệ thuật nam nữ bối cảnh ngoài trời
+ Tư vấn địa điểm chụp ảnh
+ Tư vấn concept phù hợp
+ Tự chuẩn bị trang phục hoặc hỗ trợ theo yêu cầu
+ Hỗ trợ makeup
+ Set up bối cảnh và phụ kiện chụp
+ Hỗ trợ tư vấn concept phù hợp
+ Thời gian: 2 tiếng ngoài trời
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)1.500.000đ - 3.000.000đ
Chụp ảnh outdoor 1 người - 5 người(ngoài trời) 3hOD003Nội dung
+ Chụp ảnh nghệ thuật nam nữ bối cảnh ngoài trời
+ Tư vấn địa điểm chụp ảnh
+ Tư vấn concept phù hợp
+ Tự chuẩn bị trang phục hoặc hỗ trợ theo yêu cầu
+ Hỗ trợ makeup
+ Set up bối cảnh và phụ kiện chụp
+ Hỗ trợ tư vấn concept phù hợp
+ Thời gian: 3 tiếng ngoài trời
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)1.800.000đ - 4.000.000đ
Chụp ảnh cho bé 1hEB001Nội dung
+ Chụp ảnh nghệ thuật cho em bé từ 1 tháng tuổi đến 8 tuổi
+ Chụp tại studio / indoor
+ Tư vấn concept phù hợp
+ Tự chuẩn bị trang phục hoặc hỗ trợ theo yêu cầu
+ Hỗ trợ makeup
+ Set up bối cảnh và phụ kiện chụp
+ Hỗ trợ tư vấn concept phù hợp
+ Thời gian: 1 tiếng
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)1.500.000đ - 3.000.000đ
Chụp ảnh cho bé 2hEB002Nội dung
+ Chụp ảnh nghệ thuật cho em bé từ 1 tháng tuổi đến 8 tuổi
+ Chụp tại studio / indoor
+ Tư vấn concept phù hợp
+ Tự chuẩn bị trang phục hoặc hỗ trợ theo yêu cầu
+ Hỗ trợ makeup
+ Set up bối cảnh và phụ kiện chụp
+ Hỗ trợ tư vấn concept phù hợp
+ Thời gian: 2 tiếng
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)2.000.000đ
Chụp ảnh cho bé 3hEB003Nội dung
+ Chụp ảnh nghệ thuật cho em bé từ 1 tháng tuổi đến 8 tuổi
+ Chụp tại studio / indoor
+ Tư vấn concept phù hợp
+ Tự chuẩn bị trang phục hoặc hỗ trợ theo yêu cầu
+ Hỗ trợ makeup
+ Set up bối cảnh và phụ kiện chụp
+ Hỗ trợ tư vấn concept phù hợp
+ Thời gian: 3 tiếng
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)2.500.000đ
Chụp ảnh gia đình 1hGD001Nội dung
+ Chụp ảnh nghệ thuật cho gia đình
+ Chụp tại studio / indoor
+ Tư vấn concept phù hợp
+ Tự chuẩn bị trang phục hoặc hỗ trợ theo yêu cầu
+ Hỗ trợ makeup
+ Set up bối cảnh và phụ kiện chụp
+ Hỗ trợ tư vấn concept phù hợp
+ Thời gian: 1 tiếng
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)1.500.000đ - 3.000.000đ
Chụp ảnh gia đình 2hGD002Nội dung
+ Chụp ảnh nghệ thuật cho gia đình
+ Chụp tại studio / indoor
+ Tư vấn concept phù hợp
+ Tự chuẩn bị trang phục hoặc hỗ trợ theo yêu cầu
+ Hỗ trợ makeup
+ Set up bối cảnh và phụ kiện chụp
+ Hỗ trợ tư vấn concept phù hợp
+ Thời gian: 2 tiếng
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)2.000.000đ
Chụp ảnh gia đình 3hGD003Nội dung
+ Chụp ảnh nghệ thuật cho gia đình
+ Chụp tại studio / indoor
+ Tư vấn concept phù hợp
+ Tự chuẩn bị trang phục hoặc hỗ trợ theo yêu cầu
+ Hỗ trợ makeup
+ Set up bối cảnh và phụ kiện chụp
+ Hỗ trợ tư vấn concept phù hợp
+ Thời gian: 3 tiếng
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)2.500.000đ
Chụp ảnh sự couple 1hCP001Nội dung
+ Chụp ảnh nghệ thuật cho cặp đôi
+ Chụp tại studio / indoor
+ Tư vấn concept phù hợp
+ Tự chuẩn bị trang phục hoặc hỗ trợ theo yêu cầu
+ Hỗ trợ makeup
+ Set up bối cảnh và phụ kiện chụp
+ Hỗ trợ tư vấn concept phù hợp
+ Thời gian: 1 tiếng
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)1.500.000đ
Chụp ảnh sự couple 2hCP002Nội dung
+ Chụp ảnh nghệ thuật cho cặp đôi
+ Chụp tại studio / indoor
+ Tư vấn concept phù hợp
+ Tự chuẩn bị trang phục hoặc hỗ trợ theo yêu cầu
+ Hỗ trợ makeup
+ Set up bối cảnh và phụ kiện chụp
+ Hỗ trợ tư vấn concept phù hợp
+ Thời gian: 1 tiếng
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)2.5000.000
Chụp ảnh sự couple 3hCP003Nội dung
+ Chụp ảnh nghệ thuật cho cặp đôi
+ Chụp tại studio / indoor
+ Tư vấn concept phù hợp
+ Tự chuẩn bị trang phục hoặc hỗ trợ theo yêu cầu
+ Hỗ trợ makeup
+ Set up bối cảnh và phụ kiện chụp
+ Hỗ trợ tư vấn concept phù hợp
+ Thời gian: 1 tiếng
+ Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn
Sản phẩm khách hàng được nhận
+Toàn bộ file ảnh gốc
+ Chỉnh sửa 5 ảnh/ sản phẩm theo yêu cầu
+ blend màu toàn bộ ảnh chụp
+ Hỗ trợ chèn logo cho khách hàng (nếu có)3.500.000đ
Sửa ảnh sản phẩm (dưới 50 tấm)SASP001Dưới 50 ảnh
+ Hỗ trợ chỉnh sửa theo yêu cầu
+ Làm da, tóc, dáng
+ Lên màu cho bức ảnh thật hoàn chỉnh
+ Hỗ trợ chèn logo
+ Lồng ảnh, ghép ảnh với nhau
80.000đ / ảnh
Sửa ảnh sản phẩm (từ 51-100 tấm)SASP002Từ 50 - 100 ảnh
+ Hỗ trợ chỉnh sửa theo yêu cầu
+ Làm da, tóc, dáng
+ Lên màu cho bức ảnh thật hoàn chỉnh
+ Hỗ trợ chèn logo
+ Lồng ảnh, ghép ảnh với nhau
50.000đ/ảnh
Sửa ảnh sản phẩm (trên 100 tấm)SASP003Trên 100 ảnh
+ Hỗ trợ chỉnh sửa theo yêu cầu
+ Làm da, tóc, dáng
+ Lên màu cho bức ảnh thật hoàn chỉnh
+ Hỗ trợ chèn logo
+ Lồng ảnh, ghép ảnh với nhau
30.000đ/ảnh
Phục hồi ảnh cũ (dưới 50 ảnh)PHA001Dưới 50 ảnh
+ Phục chế các hình ảnh bị lỗi
+ Chuyển đổi hình ảnh thành màu từ ảnh trắng đen
110.000đ/ảnh
Phục hồi ảnh cũ (51-100 ảnh)PHA002từ 51 -100 ảnh
+ Phục chế các hình ảnh bị lỗi
+ Chuyển đổi hình ảnh thành màu từ ảnh trắng đen
80.000đ / ảnh
Phục hồi ảnh cũ (trên 100 ảnh)PHA003Trên 100 ảnh
+ Phục chế các hình ảnh bị lỗi
+ Chuyển đổi hình ảnh thành màu từ ảnh trắng đen
50.000đ/ảnh
Sửa ảnh cưới (dưới 50 ảnh)SAC001Dưới 50 ảnh
+ Hỗ trợ chỉnh sửa theo yêu cầu
+ Làm da, tóc, dáng
+ blend màu theo concept cưới
+ Lồng ảnh, ghép ảnh với nhau
100.000đ/ảnh
Sửa ảnh cưới (51-100 ảnh)SAC00251-100 ảnh
+ Hỗ trợ chỉnh sửa theo yêu cầu
+ Làm da, tóc, dáng
+ blend màu theo concept cưới
+ Lồng ảnh, ghép ảnh với nhau
70.000đ/ảnh
Sửa ảnh cưới (trên 100 ảnh)SAC003Trên 100 ảnh
+ Hỗ trợ chỉnh sửa theo yêu cầu
+ Làm da, tóc, dáng
+ blend màu theo concept cưới
+ Lồng ảnh, ghép ảnh với nhau
40.000đ/ảnh